სუფთა აუზები
7.1
ქარბუქი
6.7
ოცდაცამეტი
7.1
დროის გამოცდა
7.6
ჩარლი ბრაუნის შობა
8.3
GEO